ស្ថានភាពទូទៅ

ស្រុកម៉ាឡៃ ត្រូវបានបង្កើតឃុំចំនួន​០៦ ចំណុះ គឺ ឃុំទួលពង្រ ឃុំអូរសំព័រ ឃុំអូរស្រឡៅ ឃុំម៉ាឡៃ ឃុំបឹងបេង និងឃុំតាគង់។

ស្រុកម៉ាឡៃត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលដូចខាងក្រោម៖

  • ខាងជើងទល់នឹងព្រំប្រទល់ស្រុកអូរជ្រៅ នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងព្រំប្រទល់ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍។
  • ខាងត្បូងទល់នឹងព្រំប្រទល់ស្រុកសំពៅលូន នៃខេត្តបាត់ដំបង។
  • ខាងកើតទល់នឹងព្រំប្រទល់ស្រុកមង្គលបុរី នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  • ខាងលិចទល់នឹងព្រំប្រទល់ ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍

ចក្ខុវិស័យ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ គឺជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមរាជធានី ខេត្តសរុប២៥ ដែលមានព្រំប្រទល់ខាងលិច​ទល់​នឹង​ខេត្ត​ប៉ៃលិន និង​ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ ខាងកើតទល់​នឹង​សៀមរាប និងឧត្តរមានជ័យ។

  • ធានាអោយបាននូវការផ្ដល់សេវាឆាប់រហ័ស ងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពដល់ពលរដ្ឋ
  • ធានាអោយបាននូវតម្លាភាព គណនីយភាព និងមិនពុករលួយ
  • បម្រើសេវាដោយមិនរើសអើងនិន្នាការ ពណ៌សម្បុរ សញ្ជាតិ ឬសាសនាឡើយ