អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹក និងអន្តរាគមន៍ជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់

អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹក និងអន្តរាគមន៍ជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់

ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ​សៅរ៍១០ ខែ​តុលា២០២០​ 2545

ស្រុកម៉ាឡៃ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកនិង អន្តរាគមន៍ជួយ
ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ហូរមកពីលើតាមអូរព្រំដែនកម្ពុជា~ថៃ ដែលរស់នៅជាប់អូរព្រំដែន ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ស្រុកម៉ាឡៃ។

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងព័ត៌មានថវិការបស់រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ ឆ្នាំ២០២០

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងព័ត៌មានថវិការបស់រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ ឆ្នាំ២០២០

ព្រឹត្តិការណ៍សកម្មភាពការងារ ថ្ងៃ​សុក្រ១៤ ខែ​សីហា២០២០​ 2593

ឃំុតាគង៖ ថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការរៀបចំ “វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងព័ត៌មានថវិការបស់រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ ឆ្នាំ២០២០” នៅក្នុងបរិវេនសាលាឃុំតាគង។